Зарахування учнів (вихованців) до загальноосвітнього навчального закладу здійснюється за наказом директора, як правило, відповідно до території обслуговування школи, на підставі:

1. особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють); 

2. свідоцтва про народження (копії);

3. медичної довідки встановленого зразка;

4.  документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу);

5. довідки з селищної ради.

До першого класу зараховуються, як правило, учні з 6 років за наявності заключення лікаря-педіатра та відповідної довідки з медичної установи встановленого зразка.

Учні, які не проживають на території обслуговування, за наказом директора можуть бути зараховані до школи за наявності вільних місць у відповідному класі.

У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого класу (згідно заяви батьків та рішення педагогічної ради) чи навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти та науки України зразка.